Eläkeläiset ry tiedottaaELRY HELI GRÖNROOS·PERJANTAINA 13. MAALISKUUTA 2020·1 MINUUTTIEläkeläiset ry peruu kaikki valtakunnalliset tapahtumansa toukokuun loppuun saakka. Peruminen koskee järjestön valtakunnallisia ja alueellisia kursseja ja järjestön valtuuston kokousta toukokuun lopulla.Valtuuston kokous siirretään elokuulle.Kurssit siirretään mahdollisuuksien mukaan uusin ajankohtiin. Niistä ilmoitetaan myöhemmin.Maan hallitus antoi torstaina suosituksensa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.Hallituksen suosituksen mukaan tartuntojen vähentämiseksi tulee rajoittaa myös lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmien suojelemiseksi. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet ja perussairaat. Viranomaistietoa löytyy valtioneuvoston sivulta täältä. Eläkeläiset ry suosittelee aluejärjestöilleen ja paikallisyhdistyksilleen viranomaisten ohjeiden seuraamista ja tiukkaa harkintaa omien tapahtumien ja kokoontumisten järjestämisessä. Matkojen järjestämistä ei suositella.Eläkeläiset ry seuraa tilanteen kehittymistä ja tiedottaa ja ohjeistaa tarpeen mukaan.Eläkeläiset ry:ssä noudatetaan THL:n ja viranomaisten ohjeita


TERVETULOA KOTISIVUILLEMME


Aluejärjestömme perustava kokous pidettiin 12.2.1990 Oulussa Aleksinkulmassa. Järjestö muodostettiin yhdistämällä Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö sekä Oulun aluejärjestö yhdeksi Jokilaaksojen aluejärjestöksi. Katso Historia-osiosta!

Aluejärjestöömme kuuluu 23 paikallisyhdistystä, joista on edustajat ALUETOIMIKUNNASSA vuonna 2020.

ALUEJÄRJESTÖN TARKOITUKSENA ON

-toimia eläkeläisten alueellisena edunvalvojana

-toimia jäsenyhdistysten ja järjestön yhdyssiteenä

-valvoa eläkeläisten oikeuksien toteutumista

-pitää yhteyttä alueensa eläkeläisyhdistyksiin

LISÄKSI

-järjestää jäsenilleen matkoja ja retkiä eri kohteisiin

-tehdä aloitteita sosiaaliturvan kehittämiseksi

-tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja jäsenkuntaansa koskevissa asioissa

-kouluttaa omaa jäsenistöänsä