Eläkeläinen järjestötoiminnassa.
Kun työt on tehty ja siirretty eläkeläisten joukkoon on silloinkin muistettava. Älä tuhlaa eläkeaikaa, saat vain yhden tilaisuuden. Kehitys muokkaa ihmistä ja meidän on pysyttävä kehityksen mukana. Näin myös eläkeläisten. Mekin tarvitsemme oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen kohtelun. Näin myöskin eläkejärjestöjen jäsenten kesken. Siinä ovat avainasemassa johtamistehtävissä olevat henkilöt, joiden tulee hoitaa yhteydenpito jäseniin, kokonaisuudesta huolehtiminen ja meidän on tässä järjestötoiminnassa pyrittävä tulemaan enemmän tarpeellisiksi. On oltava tarpeeksi kriittinen asenne ja puututtava kaikkiin epäkohtiin heti että vältyttäisiin ongelmilta heti alkuun. On olemassa merkkejä siitä, että ikäsyrjintää on tullut esille myös järjestötoiminnassa. Se on lisäämässä "karsinointia" , luomassa kuppikuntia. Ja se on osittain järjestön hallinnan heikkoutta. Hallinnassa jopa pyritään haalimaan sopivia jäseniä ympärille. Nämäkin asiat ovat monen jäsenjärjestön ongelma mutta ne on "tabuja" joista ei puhuta. Vaietaan, että ei tulisi "jyrätyksi", leimatuksi, eikä tulisi tulehtuneita välejä. Saada kokea ikäsyrjintää saman järjestön jäsenen toimesta. Se on häpeällistä toimintaa. Suurta ymmärtämättömyyttä, johon syyllisynyt ei ymmärrä toimintansa merkitystä. Jos vielä siihen ei puututa, se on toiminnan heikkotta, johon tulee korjausta vain koulutuksen tai henkilövalintojen kautta. Nämä on asioita, joilla voi olla kauaskantoisia seurauksia koko eläkeläisten edunvalvonta työssä. On ensiarvoisen tärkeää valita järjestöjen johtoon mahdollisimman osavia henkilöitä , joilla on järjestötoiminnallejoka annettavaa eikä vain käydä kokouksissa. Meillähän on hyvä koulutusjärjestelmä Kuntorannassa, joka antaa tarvittavaa tietotaitoa. Sitä kannattaa hyödyntää. On huomioitava, että meillä on hyvä toimiva organisaatio. Jäsenjärjestöt jäsenineen ja mm. niiden edunvalvontatyö. Aluejärjestöt, jotka ovat linkki ja kokoava voima kahteen suuntaan joka työstää hyvin monia asioita tukemalla ja tiedoittamalla jäsenjärjestötoimintaa. Olen jopa törmännyt kysymykseen, mikä merkitys on aluejärjestöillä ja onko ne tarpeellisia? Näin jopa jäsenjärjestön hallinnon toimesta, vaikkakin heidänkin pitäisi perehdyttää jäseniään aluejärjestön toimintaan ja tiedoittaa varsinkin uusille jäsenille sen toimintaa ja toiminnan tarkoitusta. Eläkeläisjärjestötoiminnan ylinnä on Eläkeläiset ry, joka organisoi koko valtakunnan laajuista toimintaa ja on tärkeä tuki valtakunnallisesti kaikille jäsenjärjestöille. On hyvin tärkeää, että me kykenemme kriittisen rakentavasti, avomesti käsittelemään kaikkia asioita ja edesauttamaan toiminnan kehittymistä jäsenkunnan hyväksi. Me lähdemme vuodelle 2017 ja toivompa että vuodelle lähdetään entistä avoimin mielin ja tuodaan julkisuuteen kipeimmätkin asiat ja samoin hyvät asiat peittelemättä kaikkien ruodittavaksi. Se on rakentavaa toimintaa. Ei repivää. Kuka sen taidon osaa?

Olavi Peltoniemi Jokilaaksojen ry:n aluetoimikunnan jäsen.