Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry:n

TOIMINTAKERTOMUS

TOIMINTAVUOSI 2020

Jokilaaksojen aluejärjestön perustava kokous pidettiin 12.2.1990 Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö ja Oulun aluejärjestö yhdistettiin ja uuden aluejärjestön nimeksi tuli Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen
Aluejärjestö ry.

Aluejärjestön jäsenistöön kuuluu 25 jäsenmaksun maksavaa, rekisteröityä paikallisyhdistystä.

Aluejärjestö toimii jäsenyhdistystensä ja järjestön yhdyssiteenä. Järjestää kokouksia, kursseja, neuvontaa ja luentotilaisuuksia. Aluejärjestö valvoo eläkeläisten ja ikäihmisten oikeuksien toteutumista.

HALLINTO


Eläkeläiset
ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry

Aluetoimikunta 2020

Puheenjohtaja Eero Teppo

Sihteeri Marjatta Säävälä

Varapuheenjohtaja Lahja Hanhela

Taloudenhoitaja, kirjanpitäjä Kaisu Rämet

Jäsenrekisterinhoitaja Markku Jylkkä

Tiedottaja, kotisivujen hoitaja Antti Timonen

Matkavastaava Armas Niemi

Koulutusvastaavat Kaisu Rämet ja Lahja Hanhela

Työvaliokunnan jäseninä toimihenkilöiden lisäksi Arvi Kostekivi, Anja Sarajärvi ja Väinö Pitkälä

Aluetoimikunnassa on 2020 toimintakauden ollut 23:sta yhdistyksestä varsinainen jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen.

Varsinainen toiminnantarkastaja Tilitoimisto Koontia

Varatoiminnantarkastajat Toini Väyrynen ja Markku Jylkkä

KOKOUKSET

Kevätkokous pidettiin 28.2.2020 Kempeleen Työväentalolla. Läsnä oli 18 yhdistyksestä 41 edustajaa, 5 toimihenkilöä, 2 valtuuston jäsentä ja 2 seuraajaa.

Syyskokous pidettiin 6.11.2020 Kempeleen Työväentalolla. Läsnä oli 17 yhdistyksestä 22 edustajaa ja 1 seuraaja.

Aluetoimikunnan kokouksia järjestettiin 3 kertaa ja työvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuoden 2020 aikana.

KOULUTUS

Kirjanpito-ohjelmaHollin koulutustilaisuus oli 7.2.2020 Kempeleen Työväentalolla Taloudenhoitaja Kaisu Rämet ohjasti ohjelmanlaitossa. Koulutukseen osallistui 19 henkilöä.

Alueellinen opinto- ja työpäivä oli 8.2.2020 Kempeleessä. Kouluttajina oli Anna Eskola ja Anu Mäki Eläkeläiset ry:stä. Paikalla oli 35 osallistujaa. Tiina Flygare Kansan Sivistystyön Liitosta oli aluetoimikunnan kokouksessa 10.2.2020 kertomassa yhdistyksille suunnatuista opintokerhoista. Huovutuskurssi 17.–18.3.2020 jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi, sekä Holli-jatkokoulutus. Syksyn palkka.fi koulutus myös peruttiin huonon koronatilanteen takia.

TAPAHTUMAT

Aluejärjestön ja Oulun Eläkeläisten pilkkikilpailut 6.3.2020 pidettiin Vaaskelassa Hietasaaressa.

Aluejärjestön Talvipäivän vietto Kempeleen Pyrinnön majalla hiihtokilpailuineen peruttiin lumien sulamisen vuoksi.

Kevätkokouksessa nimettiin juhlatoimikunta Jokilaaksojen Aluejärjestön 30-vuovuotisjuhlan järjestämiseen, mutta juhlan järjestäminen ei ollut mahdol-lista koronaviruksen laajentumisen johdosta alueellamme.

Jokilaaksojen Aluejärjestö järjesti bussimatkan matkavastaava Armas Niemen johdolla 16.– 20.9.2020 Kuntorannan Syysriehaan. Matkalle osallistui 24 henkilöä. Koronan pelko ilmeisesti vähensi
osallistujamäärää.

Eläkeläiset ry:n Aluetoimikuntien neuvottelupäiville 4. – 7. 10.2020
osallistui Kuntorannassa varapuheenjohtaja Lahja Hanhela.

Haapajärven Eläkeläiset ry:llä olisi ollut 40-vuotisjuhla 23.9.2020, mutta korona-tilanteen vuoksi juhlan järjestäminen piti perua.

Raahen Eläkeläiset ry joutui perumaan 55-vuotisjuhlansa 17.10.2020
huonon koronatilanteen vuoksi.

JÄSENHANKINTAKILPAILUT

Aluejärjestö on järjestänyt joka vuosi yhdistysten väliset
jäsenhankintakilpailut. Kevätkokouksessa 28.2.2020 jaettiin 2019 jäsenhankinnan palkinnot.

1– 50 jäsentä yhdistyksessä Reisjärven Eläkeläiset 9 uutta jäsentä

51– 150 Muhoksen Eläkeläiset 20 uutta jäsentä.

151– 300 jäsentä yhdistyksessä Iin Eläkeläiset 26 uutta jäsentä

301– Oulun Eläkeläiset 37 uutta jäsentä

EDUNVALVONTA

Pohjois-Pohjanmaan Eetu-järjestöjen neuvottelukuntaan aluejärjestön edustajina ovat kuuluneet Paavo Tihinen, Arvi Kostekivi ja Veikko Kettunen. Pikku-Eetu ei ole kokoontunut Oulussa vuonna 2020 ollenkaan.

Varapuheenjohtaja Lahja Hanhela velvoitettiin ottamaan yhteyttä Eetu-järjestöön ja ottamaan selvää Pikku-Eetun toiminnasta.

TIEDOTTAMINEN

Aluejärjestön tapahtumista, koulutuksista, kokouksista on tiedotettu Jokilaaksojen aluejärjestön kotisivulla netissä sekä sähköpostilla yhdistyksille. Tarvittaessa on myös kirjepostilla ilmoitettu. Kokousten esityslistoissa on esiintuotu tulevia tapahtumia. Puhelimella on pikatiedotettu soittamalla ja tekstiviestein.


JÄSENREKISTERI

Maksaneiden jäsenten määrä kasvoi 130 jäsenellä edellisvuoteen. Tässä määrässä ei ole mukana ne jäsenet, joista yhdistys on ilmoittanut, että rekisteröintipäivä on 1.1.2021.


TALOUS

Tilikauden 2020 tuotot olivat 7 967,60 euroa ja kulut 8 614,97 euroa.

Tilikauden alijäämäksi muodostui 647,37 euroa. Tulokseen vaikutti Oulun Työväen Eläkeläisten palautetut myymättömät ohjelmarannekkeet 1 100,00 euroa. ”Eläkeläiset ry 60 vuotta” Lapin, Kainuun ja Jokilaaksojen Aluejärjestöjen juhlasta Oulussa, sekä Aluejärjestön osuus Kuntorannan matkasta, joka oli 516,00 euroa.


ALUETOIMIKUNTA

XYZXYZXXXXXXXXXXXYYYYYYYZZZZZZOOOOOOOOOOOOOJokilaaksojen Aluejärjestö ry

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAVUOSI 2019


YLEISTÄ

Jokilaaksojen aluejärjestön perustava kokous pidettiin 12.2.1990 Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö ja Oulun aluejärjestö yhdistettiin ja uuden aluejärjestön nimeksi tuli Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry. Aluejärjestöön kuuluu nykyisin 25 toimivaa paikallisyhdistystä. Aluejärjestön tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä ja järjestön yhdyssiteenä. Toimia eläkeläisten alueellisena edunvalvojana. Kouluttaa omaa jäsenistöä ja lisätä yhteistyötä yhdistysten välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö vaikuttaa alueelliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ikääntymispolitiikkansa pohjalta.

HALLINTO

Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry

Aluetoimikunta 2019

Puheenjohtaja Paavo Tihinen

Varapuheenjohtaja Lahja Hanhela

Taloudenhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja Kaisu Rämet

Sihteeri Marjatta Säävälä

Tiedottaja, kotisivujen hoitaja Antti Timonen

Matkavastaava Kaarina Paaso

Koulutusvastaava Timo Heikkinen

Varsinaiset toiminnantarkastajat Tilitoimisto Koontia: Sirpa Komminaho ja Aino Hartikka

Varatoiminnantarkastajat Timo Vilppola ja Markku Jylkkä

Työvaliokunnan jäsenet Arvi Kostekivi, Eero Teppo, Tapio Laatikainen

Aluetoimikunnassa on 2019 toimintakauden ollut 23:sta yhdistyksestä varsinainen jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen.

EDUNVALVONTA

Pohjois-Pohjanmaan Eetu-järjestöjen neuvottelukuntaan aluejärjestön edustajina ovat kuuluneet Paavo Tihinen, Arvi Kostekivi ja Veikko Kettunen.
Pikku-Eetu ei ole kokoontunut Oulussa vuonna 2019 ollenkaan.

Aluejärjestöjen opinto- ja neuvottelupäiville 13. – 16.10.2019 Kuntorannassa, osallistuivat Marjatta Säävälä ja Arvi Kostekivi.

Jäsenyhdistyksistä on edustajia kuntien valtuustoissa, hallituksissa ja vanhusneuvostoissa ja muissa luottamuselimissä.

TALOUS

Jokilaaksojen Aluejärjestön talous on tasapainossa. Toiminnan tulorahoitus perustuu jäsenmaksun tuottoihin, vaikkakin toimintavuonna jäsenmaksut ovat pienentyneet 8,6 % edellisvuoteen verrattuna. Budjettiin 2019 budjetoitiin koulutukseen 2 110 euroa. Koulutusmenot eivät kuitenkaan toteutuneet.

Toimintakauden tulot olivat 8615,81 ja menot 6 875,85.

HUOMIOIMINEN

Oulun Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhla ja juhlatanssit 6.8.2019 Vaaskelassa.

Iin Eläkeläiset ry:n 50 vuotisjuhla oli 9.10.2019 Iin Järjestötalolla.

ELÄKELÄISET RY:N 60-VUOTISJUHLAVUODEN TAPAHTUMIA


ELÄKELÄISET RY:N JOKILAAKSOJEN-, KAINUUN- JA LAPIN ALUEJÄRJESTÖJEN ALUEELLINEN 60-VUOTISJUHLA OULUSSA 6. - 7.8.2019

Juhlien järjestäminen oli yli vuoden kestävä projekti. Juhlat alkoi ti
6.8. klo 10 Oulun kaupunginRotuaarilla. Martti Korhosen avauksen jälkeen esiintyi Oulun Työväen Eläkeläisten kuoro ja tanssiliikuntaryhmä. Pyhäjärven Akat lauloi ja Suomi-Venäjä- Seuran Äijäbaletti esiintyi. Oulun Eläkeläisten senioritanssiryhmä Askeltajat esiintyi ja taikuri taikoi taikoja.

Iltajuhlan Toppilan Möljällä avasi Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen. Lapin aluejärjestön esityksen jälkeen kuultiin
Haukiputaan Sahasoittajia. Juhlinta jatkui Oulun Eläkeläisten ja
aluejärjestön yhteisillä juhlatansseilla Vaaskelassa Hietasaaressa.

Pääjuhla oli ke 7.8. Toppilan Möljällä. Juhlan avasi ja toi Eläkeläiset
ry:n terveiset puheenjohtaja Martti Korhonen. Kaupungin tervehdyksen toi Juha Hänninen. Juhlapuheen piti kansanedustaja Hanna Sarkkinen. Oulun, Kainuun ja Raahen eläkeläiset esittivät ohjelmaa.

KOKOUKSET

Kevätkokous pidettiin 22.3.2019 Kempeleen Työväentalolla. Läsnä oli 18 yhdistyksestä 38 edustajaa ja 11 seuraajaa. Syyskokous pidettiin 15.11.2019 Kempeleen Työväen-talolla. Läsnä oli 18 yhdistyksestä 43 edustajaa.

Aluetoimikunnan kokouksia järjestettiin 3 kertaa ja työvaliokunta kokoontui 3 kertaa.


JÄSENISTÖ

2017 maksaneita jäseniä 2858, joista uusia jäseniä 268

2018 maksaneita jäseniä 2957, joista uusia jäseniä 242

2019 maksaneita jäseniä 2890, joista uusia jäseniä 223

KOULUTUS

Taloudenhoitaja Kaisu Rämet osallistui 30 - 31.1.2019 Ymmärrystä yhdistystalouteen, Eläkeläiset ry:n järjestämään koulutukseen Rovaniemellä.

Alueellinen opinto- ja työpäivä oli 8.2.2019 Kempeleessä. Kouluttajina oli Anna Eskola ja Tuomas Talvila Eläkeläiset ry:stä.

Tulevaisuusversta -koulutus oli Muhoksen eläkeläisille 20.3.2019 Muhoksen Työväentalon kerhohuoneella. Kouluttajana oli Eläkeläiset ry:stä Anna Eskola.

Eläkeläiset ry:n järjestämä Digi-vertaisohjaajakoulutus 15.5.2019 Oulu- kumppanuuskeskus. Kouluttajina oli Aarno Jalonen ja Maarit Fred. Osallistujia useista yhdistyksistä.

Jokilaaksojen Aluejärjestön järjestämä Käsityö- ja askarteluohjaajien
opintopäivä 22.11.2019 Kempeleen Työväentalolla. Osallistujat toivoivat, että aluejärjestö järjestää opintotilaisuuden huovutuksesta.

TAPAHTUMAT

Vaalipaneeli 14.3.2019 Aleksinkulmassa Oulussa. Panelistit olivat eri

eläkejärjestöjen edustajia.

Jokilaaksojen Aluejärjestön talvipäiväoli 15.3.2019 Kempeleen Pyrinnön majalla. Hiihtokilpailussa jaettiin palkinnot 3 parhaalle 5 erisarjassa miehille ja naisille sekä viestihiihdossa ja myös osastojen välisessä kilpailussa. Kävelylenkkiin osallistujille arvottiin palkinnot.

Pilkkikilpailut pidettiin Pyhäjärven Eläkeläiset ry:n kanssa 26.3.2019 Pyhäjärven Pappilan rannassa. Naisten ja miesten sarjassa sekäosastojen välisessä kilpailussa palkittiin 3 parasta. Isoimman ja pienimmän kalan saanut myös palkittiin.

Liikumme tanssien Eläkeläiset ry:n Milonga-polkan ja humpan tanssipaja oli 20.2. ja 19.10.2019 Raahen Työväentalolla.

60-vuotisjuhlista taloudellisesti tulos oli hyvä, tuotti 2500 €/aluejärjestö. Oma Jokilaaksojen aluejärjestön väki, ei jostain syystä innostunut saapumaan paikalle. Ohjelma oli hyvä ja järjestelytkin onnistuivat.

ELÄKELÄISET RY:N 60-VUOTISJUHLA KULTTUURITALOLLA HELSINGISSÄ 4.12.2019

Jokilaaksojen aluejärjestön alueelta matkustettiin 60 hengen bussilla, junalla ja henkilöautollakin Helsinkiin eläkeläisten yhteiseen juhlaan. Oulun Työväen Eläkeläisten kuoro ja Oulun Eläkeläisten tanhuryhmä esiintyivät pääjuhlassa. Juhlatapahtumassa Kulttuuritalolla oli koko päivän monipuolista ohjelmaa monessa kerroksessa taloa.

Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhlavuoden
yhteislaulutilaisuuksia ja valokuvanäyttelyitä

Jokilaaksojen aluejärjestön alueella ovat järjestäneet.

Haapajärven Eläkeläiset ry Kempeleen Eläkeläiset ry Iin Eläkeläiset ry Muhoksen Eläkeläiset ry Oulun Eläkeläiset ry Oulun Työväen Eläkeläiset ry Pateniemen Eläkeläiset ry Pudasjärven Eläkeläiset ry Raahen Eläkeläiset ry Utajärven Eläkeläiset ry Haapaveden Eläkeläiset ry Jokilaaksojen Aluejärjestö ry


Eläkeläiset ry Jokilaaksojen Aluejärjestö ry:n TIEDOTTAMINEN

Aluejärjestön tapahtumista, koulutuksista, kokouksista on tiedotettu Jokilaaksojen aluejärjestön kotisivuilla netissä sekä sähköpostilla yhdistyksille. Tarvittaessa kirjepostilla myös ilmoitettu. Kokousten esityslistoissa on esiintuotu tulevia tapahtumia. Kokoontumiset ovat mahdollistaneet myös suullisen tiedottamisen. Aluejärjestöjen yhteisestä juhlasta laitettiin tiedote useampaan lehteen ja tehtiin juhlaohjelmasta esite, johon hankittiin yhteisö- ja yritysmainoksia.


Aluetoimikunta

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC


TOIMINTAKERTOMUSVUODELTA 2018


ALUE- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Jokilaaksojen Aluejärjestön toiminta-alue on laaja, tämä asettaa erityisiä haasteita toiminnan ja talouden kannalta. Yhteyden pito yhdistyksiin on helpottunut nykyaikaistamalla välineistöä ja kehittämällä viestintää sähköisen viestinnän suuntaan. Aluejärjestö on tiedottanut tapahtumista omilla kotisivuilla sekä sähköpostilla.

Yhdistyksille lähetettiin 2018 helmikuun alussa uutiskirje tulevista tapahtumista vielä maapostina. Yhdistyksille tiedottamisessa on pääsääntöisesti siirrytty sähköpostin käyttöön, kun lähes kaikkiin yhdistyksiin sähköpostiyhteys toimii. Useilla yhdistyksillä on myös omat kotisivut.

KOKOUKSET

Kevätkokous pidettiin 6.4.2018 Kempeleen Työväentalolla. Läsnä oli 19 yhdistyksestä 44 edustajaa, 2 valtuuston jäsentä ja 3 aluejärjestön toimihenkilöä.

Syyskokous pidettiin 16.11.2018 Kempeleen Työväentalolla. Läsnä oli 19 yhdistyksestä 35 edustajaa ja 5 seuraajaa.

Aluetoimikunnan kokouksia pidettiin 3 kertaa. Työvaliokunta kokoontui 4 kertaa.


HALLINTO

Eläkeläiset ry Jokilaaksojen Aluejärjestö ry:n Aluetoimikunta 2018

Puheenjohtaja Paavo Tihinen

Varapuheenjohtaja Lahja Hanhela

Taloudenhoitaja, jäsenrekisterinhoitaja Kaisu Rämet

Sihteeri Marjatta Säävälä

Tiedottaja, kotisivujen hoitaja Antti Timonen

Työvaliokunnan jäsenet: Jaakko Penttilä, Arvi Kostekivi, Timo Heikkinen, Matti Virkkunen

20 aluetoimikunnan varsinaista jäsentä eri yhdistyksistä ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet. (luettelo?)KOULUTUS


Aluetyöpäivä 7.2.2018 Kempeleessä, kouluttajina Anna Eskola ja Anu Mäki.

Vanhusneuvoston jäsenten koulutus 23.2.2018 Kempeleessä, kouluttajana Antero Krekola.

Kotisivukoulutus 12.-13.3. Kempele, kouluttajana Jouni Ahonen.

Järjestötoiminnan kurssi 27.4. Kempele, kouluttaja Martti Vaattovaara.

Kotisivukoulutus 15.-16. 5. Kempele, kouluttaja Jouni Ahonen.

Kotisivukoulutus 12.10. Vaaskela, kouluttaja Jouni Ahonen

Palveluiden digitalisointi on edennyt nopeasti, se on johtanut palveluiden karsimiseen ja tämä vaikeuttaa niiden saamista. Uhkana on eläkeläisten asioinnin ja vaikutusvallan kaventuminen.
Aluejärjestöltä onkin pyydetty kohdentaa koulutusta älypuhelimen,
tabletin ja tietokoneen perusopetukseen ikäihmisille.


TAPAHTUMAT/YHDISTYSVIERAILUT

Iin Eläkeläisten Laskiaisriehassa 14.2.2018 Aluejärjestön terveiset
Paavo Tihinen ja Römppäjuhlassa vieraili Kaisu Rämet.

Aluejärjestön Talvipäivää vietettiin 16.3.2018 Kempeleessä Pyrinnön majalla.

Pilkkikilpailut olivat 28.3. Pyhäjärvellä Pappilan rannassa.

Paltamon Eläkeläisten Kevätriehassa 26.4. juhlapuhe Veikko Kettunen.

Eläkeläiset ry:n Edustajakokous 28.- 29.5. Kuntorannassa. Aluejärjestön edustajana oli Jaakko Penttilä.

Raahen Eläkeläisten Kesäpäivillä 14.8. vieraita oli mm. Muhokselta ja
Oulusta.

Kuntorannan 50-vuotisjuhlat 27. – 30.9. Aluejärjestön onnittelut esitti Marjatta Säävälä ja Arvi Kostekivi.

EETU ja Tela Eläkekahvit-keskustelutilaisuus 17.10. Valkeassa, Kaisu Rämet, Marjatta Säävälä ja Lahja Hanhela osallistuivat.

Aluejärjestöjen neuvottelupäiville 28. – 31.10. Kuntorannassa osallistui Paavo Tihinen, Kaisu Rämet ja Lahja Hanhela.

Iin Eläkeläisten Yhdistystoiminnan koulutuksessa 22 – 23.10.2018
kouluttajana oli Martti Vaattovaara. Koulutukseen osallistui myös Haukiputaan ja Kiimingin Eläkeläisten jäseniä.

Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen, Lapin ja Kainuun Aluejärjestöjen yhteisiä palavereita on pidetty 4 kertaa, Eläkeläiset ry 60 vuotta aluejuhlien järjestämiseksi Oulussa 6.– 7.8.2019. Läsnä on ollut Aluejärjestöjen toimihenkilöitä ja Oulun yhdistyksien edustajia.


HUOMIOMINEN

Kiimingin Eläkeläisten 40-vuotisjuhlat 24.5.2018

Oulun Työväen Eläkeläisten 40-vuotisjuhlat 1.8.2018

Pyhäjärven Eläkeläisten 45-vuotisjuhlat 18.8.2018


EDUNVALVONTA

Pohjois-Pohjanmaan Eetu-järjestöjen neuvottelukuntaan aluejärjestön edustajina ovat kuuluneet Paavo Tihinen, Arvi Kostekivi ja Veikko Kettunen.

Useat yhdistykset lähettivät edustajansa Eläkeläiset ry:n 20.
edustajakokoukseen ja tekivät eläkeläisten ja ikäihmisten elämään
vaikuttavia aloitteita.

Yhdistysten jäseniä on kuntien vanhusneuvostoissa, valtuustoissa ja muissa kunnallisissa luottamuselimissä.


JÄSENASIAT

Vuonna 2018 on alueellamme maksaneita jäseniä 95 jäsentä enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten uusilla jäsenillä on kasvanut Oulun Eläkeläiset, 60 uutta jäsentä.

Nämä lisäykset näkyvät jäsenmaksutuotoissakin ja lisäksi se, että aluejärjestön osuus nousi 0,20 euroa/jäsen.


TALOUS

Jokilaaksojen Aluejärjestön tulos on alijäämäinen vuodelta 2018. Tulokseen vaikuttavat muutamat isot yksittäiskuluerät, kuten koulutusmenot.
Toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2018 painotus on ollut koulutuksessa ja näin pienimmätkin yhdistykset ovat voineet osallistua koulutuksiin.

Toinen iso kuluerä on ollut matkakulut, työvaliokunnan ja aluetoimikunnan kokouksiin, johtuen Jokilaaksojen Aluejärjestön laajasta alueesta.


Tulevana vuonna aluejärjestö toivoo yhdistysten järjestävän koulutuksia ja kutsuvan muidenkin yhdistysten jäseniä mukaan koulutukseen ja jakamaan kustannuksia.


Aluetoimikunta


ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ


Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

ALUE- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Toimintaympäristö on hyvin laaja. Yhdistysten jäsenten tavoittaminen on ollut ongelmallista, mutta kotisivujen myötä yhteydenpito on parantunut. Yhteistyö yhdistysten kanssa on toteutunut koulutuksen osalta mallikkaasti.

KOKOONTUMISET

Varsinaisia kokouksia pidettiin kaksi vuoden aikana. Kevätkokous pidettiin 31.03.2017 Kempeleen työväentalolla, jossa varsinaisia edustajia oli saapunut paikalle 52 henkilöä sekä 4 puhe- ja esitysoikeuden omaavaa ja 4 seuraajaa. Valtakirjoja jätettiin 19 eriyhdistyksestä.

Syyskokous pidettiin 24.11.2017, samoin Kempeleen Työväentalolla.

Kokousedustajaa oli paikalla 46 henkilöä, sekä 5 puhe- ja esitysoikeuden omaavaa ja kaksi seuraajaa. Valtakirjoja jätettiin 18 eri yhdistyksestä

Aluetoimikunnan kokouksia pidettiin 2 kertaa.

Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa.

KOULUTUS

Jokilaaksojen Aluejärjestö on lisännyt koulutusta edellisvuosiin nähden.

Aluetoimikunnan koulutuspäivä oli 06.02.2017 Kempeleessä. Kouluttajina olivat toiminnanjohtaja Hannu Partanen ja tiedottaja-toimitussihteeri Tuomas Talvila.

Muistikerho-ohjaaja koulutus pidettiin 22.03.2017 sekin Kempeleessä. Kouluttajina olivat Timo Heikkinen ja Maija Nurminen.

Järjestötoiminnan koulutus 07.04.2017 pidettiin Kempeleen Työväentalolla. Kouluttajana oli Martti Vaattovaara. Koulutukseen osallistui 22 jäsentä eri yhdistyksistä.

Talousvastaaville järjestettiin koulutus 16.11.2017. Kouluttajana toimi Anitta Koski. Kurssilla neuvottiin yhdistyksiä Y-tunnusten hakemiseen verottajalta.

TAPAHTUMAT/ YHDISTYSVIERAILU

Talvipäivät Auran majalla oli 17.3.2017. Aluejärjestö avusti palkintojen hankinnassa.

24.05.2017 työvaliokunta järjesti aluejärjestön arkiston. Arkistoitava materiaali lähetettiin Kansan arkistoon.

Suomi 100- vuotta merkissä osallistuimme monen eri yhdistyksen voimalla Eläkeläiset ry:n ja Kainuun Aluejärjestön järjestämiin kesäpäiville 13.06- 15.06.2017 Sotkamoon Katinkultaan.

16.10.2017 osa työvaliokunnan jäsenistä vieraili Kellon eläkeläisten porinakerhossa, heidän huolena oli jäsenten ikääntyminen ja toiminnan jatkuvuuden säilyttäminen.

13.11.2017 talousvastaava Kaisu Rämet vieraili Limingan eläkeläisien syyskokouksessa. Heidänkin huolena on sama kuin Kellon eläkeläisillä ja varmaan moni yhdistys on vastavan tilanteen edessä.

TOIMIHENKILÖT

Aluejärjestön toimihenkilöt vuonna 2017

Puheenjohtaja Paavo Tihinen

Varapuheenjohtaja/talousvastaava/jäsenrekisterin hoitaja KaisuRämet

Sihteeri Ritva Mörönen

Tiedotusvastaava Antti Timonen

Työvaliokuntaan kuuluivat Arvi
Kostekivi, Olavi Peltoniemi ja Jaakko Penttilä.

Aluejärjestön johtokuntaan, eli aluetoimikuntaan 2017 ovat kuuluneet seuraavat yhdistykset ja heidän edustajat

Puheenjohtaja Paavo Tihinen

Sihteeri Ritva Mörönen

Taloudenhoitaja Kaisu Rämet

Alavieskan eläkeläiset ry Veikko Kiimamaa ja Irja Tauriainen

Haapajärven eläkeläiset ry Jouko Autio ja Kauko Raappana

Haukiputaan eläkeläiset ry Antti Timonen ja Timo Vilppola

Iin Eläkeläiset ry Paavo Halonen ja Aini Autio

Kalajoen eläkeläiset ry Aarne Samanen ja Lauri Seikkula

Kellon eläkeläiset ry Jouko Väyrynen

Kempeleen eläkeläiset ry Jaakko Penttilä ja Veikko Keränen

Kiimingin eläkeläiset ry Timo Heikinen ja Sirkka Vengasaho

Kuusamon eläkeläiset ry Kauno Moilanen ja Pentti Kyyhkynen

Martinniemen eläkeläiset ry Elma Vesala ja Irma Kiventerä

Muhoksen eläkeläiset ry Marjatta Säävälä ja Anna Nilosaari

Oulaisten eläkeläiset ry Raimo Kolppanen ja Urho Hyytiäinen

Oulun eläkeläiset ry Olavi Peltoniemi ja Väinö Pitkälä

Oulunsalon eläkeläiset ry Markku Kaltio ja Mirja Vahera

Oulun työväen eläkeläiset ry Arvi Kostekivi ja Seija Revonoja

Pateniemen eläkeläiset ry Anneli Rautio ja Erkki Jaatinen

Pudasjärven eläkeläiset ry Leena Rantala ja Ensio Takkinen

Pyhäjärven eläkeläiset ry Armas Niemi ja Anto Tapaninaho

Raahen eläkeläiset ry Oili Laulumaa ja Viljo Lehmusketo

Reisjärven eläkeläiset ry Asko Kestilä ja Asko Kukkola

Tyrnävän eläkeläiset ry Tuula Kallinen ja Matti Lappalainen

Utajärven eläkeläiset ry Kaisa Holappa ja Matti Rämet

Ylivieskan eläkeläiset ry Aimo Törmälehto ja Niilo Nevasaari

Eläkeläiset ry:n valtuuston jäsenet

Maija Nurminen, Hilkka Tihinen, Anja Sarajärvi ja Olavi Peltoniemi.


Vuoden 2017 toiminnantarkastajat ovat

Elsi Suomela ja Eeva Stålnacke.

HUOMIOIMINEN


04.05.2017 Vietettiin Martinniemen eläkeläisten 55-vuotisjuhlia.

15.09.2017 Utajärven eläkeläiset vietti 45- vuotisjuhlaa.

25.10.2017 Muhoksen eläkeläiset vietti 45-vuotisjuhlaa

09.11.2017 Kempeleen eläkeläiset vietti 45-vuotisjuhlaa.


PAIKALLISYHDISTYKSET

Paikallisyhdistykset toimivat entiseen tapaan. Yhdistyksissä toimii erilaisia harrasteryhmiä, kuten seniori- ja kansantanssiryhmiä, lauluryhmiä, pelataan bocciaa sekä käsityö- ja askartelukerhoja.

Muistikerhot toimii myös monessa yhdistyksessä.

Vierailuja tehdään eri yhdistysten kutsumina, sekä myöskin kutsutaan itse vieraita. Tehdään retkiä ja teatterimatkoja. Käydään esiintymässä vanhusten ryhmäkodeissa.

LOPUKSI

Aluejärjestön lisääntyvään koulutukseen on vastattu yhdistyksissä kiitettävästi ja sitä työtä jatketaan edelleen.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEläkeläiset ry:n

Jokilaaksojen Aluejärjestö ry


TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Alue ja toimintaympäristö

Alueen maantieteellinen

laajuus ja etäisyydet alueen eri yhdistyksiin asettavat erityisiä
haasteita toiminnan ja talouden kannalta. Keskustan, kuten Oulun
vaikutus, ei ole paras mahdollinen, sillä eteläiset yhdistykset
jäävät liian kauas ja näin niiden toiminnan auttaminen ja
tukeminen on hankalaa. Kaikkien yhdistysten toimijoiden tuleminen
kokouksiin ja koulutukseen on matkan pituuden vuoksi vaikea. Tähän
on Aluejärjestö kiinnittänyt huomiota ja on pyritty tilaisuuksia
järjestämään eri puolille aluetta. Alueen äärirajoilta matkat
ovat liian pitkät.


EDUNVALVONTA

Edunvalvontaa on

alueellamme hoidettu enimmäkseen yhdistysten oman aktiivisuuden
kautta.

Monista yhdistyksistä edustajat ovat vanhusneuvostoissa.


Yhteys muihin
eläkeläisjärjestöihin ei välttämättä tunnu luontevalta
toiminnalta. Joissakin kuten Kempeleessä, Iissä ja Muhoksella on
järjestetty yhteisiä juhlia. Tällaista toimintaa kannattaa
jatkossa lisätä. Eläkeläisten asiat ovat yhteisiä, joten
yhteisvoimin saadaan paremmin asioita hoidettua.


Oulun läänin
eläkeläisjärjestöt ry ja Oulun seudun vammais- ja
kansanterveysjärjestö ry:n neuvottelukunta on järjestänyt 2
kokousta.

TIEDOTTAMINEN

Aluejärjestö laatii mm.
syyskaudelle tarkemman toimintasuunnitelman syyskauteen kuuluvista
tapahtumista.

Aluejärjestön
toiminnasta tehtiin useita lehtijuttuja ja niitä julkaistiin useissa
lehdissä kuten Eläkeläinen lehdessä ja useissa eri paikkakunnan
lehdissä.

Tiedotteita julkaistiin,
tiedottajana toimi Ritva Mörönen

Iin laskiaisrieha

10.2.2016, Römppäjuhla 9.11.2016.

Edustajakoko Kuntorannassa
11.-12.5.2016, valtuusto 16.-17.5.2016 Kuntorannassa.

Talvipäivät Auran
Majalla 3.3.2016. Aluejärjestö avustaa palkintojenjaossa 250 e.

Pilkkikisat Pudasjärven
Havulan ranta 30.3.2016. Palkintojen jaossa avustus 250 e.

Arkistointikurssi
23.3.2016, kouluttajana Tiina Rajala ja Petra Ahlström

Aluejärjestön
neuvottelupäivät Kuntotannassa

Kansanedustajien
tapaaminen Maakuntaliiton tiloissa.

Haukiputaan eläkeläiset
ry:n 45-vuotisjuhla 12.5.2016 Haukiputaan Heiton talolla.

3-aluejärjestön
kesätapaaminen Kittilän Levillä 20.-21.6.2016, samalla Lapin
aluejärjestön 50-vuotisjuhla.

Kulttuuripäivät
Kainuussa 2017.

Syystärräys
Kuntorannassa 29.-31.8.2016.

OTE kuoron juhlakonsertti
toukokuussa.

Osallistuimme 10.
paikallisyhdistyksen juhliin.

YHDISTYKSET JA JÄSENISTÖ

Alueemme on Eläkeläiset
ry:n laajin ja yhdistysten luku- ja jäsenmäärältään suurin.

Yhdistyksiä on 28, joista
toimivia on 24. Jäseniä yhteensä 3427, kannatusjäseniä 3,
ainaisjäseniä 3, laskua noin 127 jäsentä edelliseen vuoteen.

KOULUTUS

Työpäivä järjestettiin
Kempeleen Työväen talolla 18.1.2016.

Aluejärjestön
neuvottelupäivät Kuntorannassa 9.10.-12.10.2016, osallistujat Paavo
Tihinen ja Anja Sarajärvi.

KOULUTUS

Jokilaaksojen
Aluejärjestön kevätkokous pidettiin Kempeleen Työväen talolla
18.3.2016 klo 11, valtakirjojen tarkastus klo 10.00.

Syyskokous pidettiin Iin
Järjestötalolla 25.11.2016 klo 11, valtakirjojen tarkastus klo
10.00. Läsnä oli 17 jäsenyhdistyksestä 49 edustajaa, seuraajia
ja kutsuttuja oli 8 kpl.

Aluetoimikunta kokoontui 4
kertaa, työvaliokunta 6 kertaa.

TALOUS

Aluejärjestön talous on
vakaa

Osallistuimme

”Verkot ja vempaimet hallintaan” koulutukseen Limingan
Luontokeskuksessa 19-20.9. 2016.


Kouluttajana
toimi Petra Åhlström, osallistujia oli 10 henkilöä, jotka ovat
sitten kouluttaneet jäsenistöä ”Nettitreffeillä” .

Ylläoleva on
tiedottajan lisäämä.