Eläkeläiset
ry:n

Jokilaaksojen Aluejärjestö ry

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTAVUOSI 2023

Aluejärjestön tarkoituksena toimia eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana ja yhteenliittymänä. Vaikuttaa alueelliseen ja muuhun
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ikääntymispolitiikkansa
pohjalta. Aluejärjestö avustaa ja luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteiselle toiminnalle.Tavoitteena on omaehtoisen ruohonjuuritason aktiivisuuden ja osaamisen vahvistaminen

TOIMIALUE JA JÄSENISTÖ

Jokilaaksojen Aluejärjestö toiminta alue on Pohjois-Pohjanmaa. Aluejärjestöön kuuluu 23 alueellista jäsenyhdistystä, joissa jäseniä yhteensä 3070.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Aluetoimikunta kokoontuu 2-3-kertaa toimintavuoden aikana käsittelemään ja päättämään aluejärjestön asioita. Valittava työvaliokunta (5–7 jäsentä) valmistelee asiat aluetoimikunnalle ja kokoontuu 4 -6 kertaa vuoden aikana. Aluejärjestö maksaa aluetoimikunnan ja työvaliokunnan kokouksiin osallistuneille matkakustannusten korvausta 0,25 €/km.

Eläkeläiset ry:n järjestämä opinto- ja työpäivä on 17.2.2023 Kempeleessä. Työpäiville kutsutaan 3 edustajaa paikallisyhdistyksistä. Työpäivillä yksi pääaiheista on sääntömuutokset. Lisäksi käsitellään ajankohtaisia järjestötoiminnan teemoja.

Eläkeläiset
ry:n valtakunnalliset retkeilypäivät ovat Kalajoen hiekkasärkillä

22.–24.8.2023.

Jokilaaksojen Aluejärjestö järjestää Talvipäivän ja hiihtokilpailun
maaliskuussa 2023.

Aluejärjestö osallistuu Seniorimessuille 2023.

EDUSKUNTAVAALIT 2023

Hyvinvointia sukupolvien yhteistyöllä

Kannustamm eläkeläisiä osallistumaan eduskuntavaaleihin 23.1.2022 ja vaalikeskusteluihin, sekä vaikuttamaan ehdokkaisiin ja puolueisiin tuomalla esille Eläkeläiset ry:n hallituksen hyväksymiä
järjestömme tavoitteita ensi kevään eduskuntavaaleissa. Tavoitteina on mm. riittävä toimeentul kaikille eläkeläisille.Elinympäristö ja asuminen toteutetaan ikäystävällisesti. Edistetään kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Lisätään opastusta ja koulutusta digitaalisiin välineisiin ja kanaviin. Yhteiskuntamme edelleen kehittämiseksi tarvitaan eläkeväen vahvaa osallistumista.

EDUNVALVONTA

Kannustamme jäsenyhdistyksiämme keskinäisen yhteistyön syventämiseen. Kehitämme järjestöllisiä tapahtumia ja haemme yhteistyökumppaneita sukupolvirajat ylittäen harrastustoiminnan jatkuvuuden ja monipuolisuuden turvaamiseksi. Laitetaan vapputervehdys Kansantahtoon ja joulutervehdys Eläkeläinen-lehteen. Aluejärjestön yhteistyö jatkuu Lapin ja Kainuun aluejärjestöjen kanssa. Seurataan Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimintaa. Pyrimme osallistumaan ja kehittämään EETU-järjestöjen kanssa alueellista Pikku-EETU:n toimintaa. Syyskokous valitsee edustajat toimintaan.


KOULUTUS

Osallistumme Eläkeläiset ry:n aluejärjestöille järjestämään koulutukseen.

Eläkeläiset ry:n järjestämät alueelliset koulutustilaisuudet yhdistyksille toteutetaan aluejärjestön kanssa yhteistyönä.


Aluejärjestö
järjestää itsenäisesti koulutusta tarvittaessa. Yhdistykset
voivat järjestää kursseja ja hakea niille valtionapua KSL:n
kautta. Myös opintokerhoilleen yhdistykset voivat hakea KSL:n
kerhotukea. Eläkeläiset ry:n kurssikalenteri julkaistaan
Eläkeläinen-lehdessä ja lähetetään kaksi kertaa
jäsenyhdistyksille vuodessa.


JÄSENHANKINTA JA -HUOLTO

Tuemme jäsenyhdistyksiämme jäsenhankinnassa. Järjestämme yhdistysten välisen jäsenhankintakilpailun, jossa yhdistyksien jäsenmäärän mukaan on neljä sarjaa ja sarjojen parhaimmat palkitaan kevätkokouksessa.

Osallistumme yhdistyksien vuosipäivän juhliin kutsuttaessa.

TIEDOTTAMINEN

Sääntömääräiset kokoukset ilmoitetaan Eläkeläinen-lehdessä ja aluejärjestön omalla kotisivulla. Aluetoimikunnan ja työvaliokunnan kokoukset ilmoitetaan kotisivulla ja sähköpostitse, tarvittaessa kirjeellä.
Tapahtumat ja koulutukset ilmoitetaan kotisivulla ja sähköpostitse.


VUODEN 2023 TAPAHTUMIA

Eläkeläiset ry:n Alueellinen opinto- ja työpäivä 17.2.2023 Kempele

Aluejärjestö Talvipäivä ja hiihtokilpailut 17.3.2023 Kempeleen Köykkyrissä

Eläkeläiset ry:n Valtakunnalliset retkeilypäivät Kalajoella 20. - 24.8.2023


Seniorimessut 16.-17.9. 2022 Ouluhallissa

ALUETOIMIKUNTA

Hyväksytty 18.11.2022

======================================================================================================

Jokilaaksojen Aluejärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Aluejärjestö
toimii eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana sekä jäsen-yhdistysten ja keskusjärjestön yhdyssiteenä.


Vaikuttaa alueelliseen ja muuhun yhteiskunnallisee päätöksentekoon ikääntymispolitiikkansa pohjalta. Avustaa ja luo edellytyksiä jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteiselle
toiminnalle.

Tavoitteena on turvata jokaiselle eläkeläiselle ja ikäihmiselle henkiset ja sosiaaliset edellytykset sekä mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään.

TOIMIALUE JA JÄSENISTÖ

Jokilaaksojen Aluejärjestö toiminta alue on Pohjois-Pohjanmaa. Aluejärjestöön kuuluu 23 alueellista jäsenyhdistystä, joissa jäseniä yhteensä 3070.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Aluejärjestön sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.

Aluetoimikunta kokoontuu 2-3-kertaa toimintavuoden aikana käsittelemään ja päättämään aluejärjestön asioita. Valittava työvaliokunta (5–7 jäsentä) valmistelee asiat aluetoimikunnalle ja kokoontuu 4 -6 kertaa vuoden aikana.

Aluejärjestö maksaa aluetoimikunnan ja työvaliokunnan kokouksiin osallistuneille matkakustannusten korvausta 0,25 €/km.


Eläkeläiset ry:n järjestämä opinto- ja työpäivä on 28.1.2022 Kempeleessä. Työpäiville kutsutaan 1-2edustajaa paikallisyhdistyksistä. Työpäivillä käsitellään ajankohtaisia järjestötoiminnan teemoja.


KULJE KAMSSAIN -risteily 13.-14.9.2022 Helsinki -Tallinna – Helsinki on Eläkeläiset ry:n vuoden 2022 päätapahtuma. Risteilylle ovat tervetulleita kaikki jäsenet ja toimintamme ystävät.


Eläkeläiset ry on avannut yksinkertaiset VERKKOSIVUT kaikille niille
yhdistyksille, joilla ei ole kotisivuja. Eläkeläiset ry:n sivulta
löytyy opastusvideot sivujen käyttöön. Vuonna 2022 yhdistysten
toimijoita koulutetaan sivujen päivittäjiksi.

EDUNVALVONTA

Kannustamme eläkeläisiä osallistumaan aluevaaleihin 23.1.2022 ja vaalikeskusteluihin, sekä vaikuttamaan ehdokkaisiin ja puolueisiin tuomalla esille ikääntymispoliittisia tavoitteitamme. Eläkeläiset ry laatii omat vaalitavoitteensa.

Kannustamme keskinäisen yhteistyön lisäämiseen paikallisyhdistysten kesken ja muiden kanssa. Painotamme matalan kynnyksen toimintaa osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi.

Perinteisesti laitetaan aluejärjestön vapputervehdys Kansan Tahtoon ja joulutervehdys Eläkeläinen-lehteen.


Aluejärjestön yhteistyö jatkuu Lapin ja Kainuun aluejärjestöjen kanssa.

Seurataan Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n toimintaa.

Pyrimme kehittämään EETU-järjestöjen kanssa alueellista Pikku-EETU:n toimintaa ja syyskokous valitsee edustajat toimintaan.


KOULUTUS

Osallistumme Eläkeläiset ry:n aluejärjestöille järjestämään koulutukseen.

Eläkeläiset ry:n järjestämät alueelliset koulutustilaisuudet yhdistyksille toteutetaan aluejärjestön kanssa yhteistyönä.


Aluejärjestö ja yhdistykset voivat itsekin järjestää kursseja ja hakea niille valtionapua KSL:n kautta. Myös opintokerhoilleen yhdistykset voivat hakea KSL:n kerhotukea. Eläkeläiset ry:n kurssikalenteri
julkaistaan Eläkeläinen-lehdessä ja lähetetään kaksi kertaa vuodessa
jäsenyhdistyksille


JÄSENHANKINTA JA -HUOLTO

Tuemme jäsenyhdistyksiämme jäsenhankinnassa. Järjestämme yhdistysten välisen jäsenhankintakilpailun, jossa yhdistyksien jäsenmäärän mukaan on neljä sarjaa ja sarjojen parhaimmat palkitaan kevätkokouksessa.


Eläkeläiset ry kouluttaa yhdistyskäyttäjiä yhteisen jäsenrekisteriohjelmiston käyttöön. Koulutetut ja yhdistyksen nimeämät henkilöt saavat pääsyn oman yhdistyksen jäsentietoihin ja voivat muokata niitä.
Lisätietoja voi kysyä:

Anna Autio p.044 751 1030, anna.autio@eläkelaiset.fi

Osallistumme yhdistyksien vuosipäivän juhliin kutsuttaessa.


LIIKUMME LUONNOSSA -HANKE

Järjestämme ulkoliikunnan edistämiseksi Talvipäivän maaliskuussa Köykkyrin hiihtokeskuksessa Kempeleessä. Päivään sisältyy hiihtokilpailut, kävelyretki ja ruokailu.

Käytämme tähän Aluejärjestölle myönnettyä hankerahaa.
Aluejärjestö järjestää pilkkikilpailut Pyhäjärvellä huhtikuussa.

TIEDOTTAMINEN

Sääntömääräiset kokoukset ilmoitetaan ELÄKELÄINEN-lehdessä ja aluejärjestön omalla kotisivulla. Aluetoimikunnan ja työvaliokunnan kokoukset ilmoitetaan kotisivulla ja sähköpostitse, tarvittaessa kirjeellä.
Tapahtumat ja koulutukset ilmoitetaan kotisivulla ja sähköpostitse.

VUODEN 2022 TAPAHTUMIA

Alueellinen opinto- ja työpäivä 28.1.2022 Kempele

Aluejärjestön Talvipäivä ja hiihtokilpailut maaliskuussa

Pilkkikilpailut huhtikuussa

Utajärven Eläkeläisten 50-vuotisjuhla 11.3.2022

Kulje kanssain -risteily 13.-14.9.2022

Muhoksen Eläkeläisten 50-vuotisjuhla lokakuussa

Haukiputaan Eläkeläisten 50-vuotisjuhla huhtikuussa 2022


Aluetoimikunta


Hyväksytty
19.11.2021

======================================================================================================

Jokilaaksojen Aluejärjestö ry TOIMINTASUUNNITELMA 2021Aluejärjestö
toimii eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana sekä
jäsenyhdistysten ja keskusjärjestön yhdyssiteenä.

Osallistuu
Eläkeläiset ry:n harjoittaman ikääntymispolitiikan luomiseen.

Tarkoituksensa
toteuttamiseksi aluejärjestö avustaa ja luo edellytyksiä
jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteiselle
toiminnalle.

Aluejärjestö
järjestää kokouksia, kursseja, eläkeläisten harrastus-,
virkistys-ja liikuntatoimintaa.

KOKOUSTOIMINTA

Pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Aluetoimikunta päättää kokousten ajankohdan ja paikan. Yhdistykset voivat ilmoittaa halukkuuden järjestää näitä kokouksia omalla paikkakunnalla. Samoin myös aluetoimikunnan kokouksia.

Aluetoimikuntakokoontuu toimintavuoden aikana kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella käsittelemään ja päättämään aluejärjestön asioista. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia.

Valittava työvaliokunta (3 - 6 jäsentä) valmistelee aluejärjestön asioita ja kokoontuu tarvittaessa.

Aluejärjestö korvaa aluetoimikunnan ja työvaliokunnan kokouksiin osallistuneille matkakuluja 0,25 €/km oman auton käytöstä.


KOULUTUSTOIMINTA

Aluejärjestön
yhdistyksille järjestetty koulutustoiminta jatkuu mahdollisuuksien
mukaan toimintavuoden aikana. Eläkeläiset ry:n järjestämät
alueelliset koulutustilaisuudet toteutetaan aluejärjestön kanssa
yhteistyönä.

Aluejärjestö
kannustaa paikallisyhdistyksiä järjestämään koulutusta KSL:n
tuella. Tiedotetaan yhdistyksille kurssi- ja koulutustilaisuuksista
aluejärjestön kotisivulla ja sähköpostilla. Aluejärjestö tukee
mahdollisuuksien mukaan yhdistyksiä heidän jäseniensä
koulutuskuluissa. Jos aluejärjestössä vaihtuvat toimihenkilöt, uusille toimijoille järjestetään koulutus.


Eläkeläiset ry:n järjestämä aluejärjestöjen opinto- ja neuvottelupäivät ovat tärkeä aluetyön ohjauksen työväline. Neuvottelupäivillä arvioidaan paikallista ja alueellista toimintaa sekä vaihdetaan kokemuksia.


KULTTUURITOIMINTA

Eläkeläiset
ry kannustaa kaikkia Suomen kuntia osoittamaan sitoutumisensa ikäystävällisyyteen, liittymällä Maailman terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon. Järjestö myös kannustaa paikallisyhdistyksiä tekemään aloitteita asiasta omissa kunnissaan.


YHTEISTOIMINTA ELÄKELÄISYHDISTYSTEN KANSSA

Perinteinen yhteistyö jatkuu Lapin ja Kainuun aluejärjestöjen kanssa.

Seurataan Eläkeläisjärjestö Eetun toimintaa, samoin Pikku Eetun.


Kannustetaan yhdistyksiämme yhteistyöhön muiden eläkeläisyhdistysten kanssa toiminta-alueella. Yhteistyö edesauttaa kuntien kanssa neuvottelua eläkeläisien etuisuuksista vanhusneuvostoissa. Pyrimme järjestömme kautta edistämään ja vahvistamaan vanhusneuvostojen toimintaa. Tavoitteena on, että jokaisen kunnan vanhusneuvostossa jäsenenä on järjestömme jäsen tai kaksi.

TOIMINTATONNI

Aluejärjestö hakee Eläkeläiset ry:n kohdentamaa toimintatonniavustusta.

Toimintatonni
käytetään ”Aluejärjestö tutuksi” aiheeseen, aluejärjestön
toimihenkilöt vierailevat yhdistyksissä. Ennalta päätetään,
mitä asioita otetaan esille. Henkilöille maksetaan 0,43 €/km
matkakorvausta.

Yhdistykset myös nyt voivat hakea toimintatonniavustusta joka vuosi.


JÄSENHUOLTO

Aluejärjestö osallistuu yhdistysten merkkipäiväjuhliin kutsujen mukaan ja lähettää edustajan onnittelemaan.

Yhdistysten jäsenhankintakilpailu jatkuu, palkitaan v. 2022.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotustoimintaa kehitetään edelleen, tämä on aluejärjestön toiminnan kannalta keskeinen asia. Aluetoimikunnan, tiedottajan ja yhdistysten kiinteää yhteyttä on lisättävä edelleen. Omien kotisivujen valmistuminen on parantanut tiedonkulkua huomattavasti.

Aluejärjestö lähettää järjestöpostia yhdistysten puheenjohtajille, jossa kerrotaan aluejärjestön uutisia kauden aikana.VUODEN 2021 TAPAHTUMAT

Alueellinen opinto- ja työpäivä helmikuussa Kempeleessä. 2 henkilöä yhdistyksestä voi osallistua ja 2 henkilöä aluejärjestöstä.

Koronatilanteesta johtuen työpäivät järjestetään kahdessa erässä.


Hiihtokilpailut ja ulkoilupäivä Pyrinnön majalla viikko 11

Pilkkikilpailut viikko 12 tai 13 Pyhäjärvellä tai Pudasjärvellä

Haukiputaan Eläkeläiset 50 vuotta huhtikuussa.

Eläkeläiset ry:n Edustajakokous 3. – 4. 6.2021

Valmistautuminen vuoden 2022 kulttuuri- ja retkeilypäiviin

Syystärräykset syksyllä 2021 Kuntorannassa. Siellä julkistetaan vuoden 2022 kulttuuri-ja retkeilypäivien tapahtumapaikkakunta.

Aluetoimikunta

Hyväksytty 6.11.2020


CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC


Eläkeläiset ry:n Jokilaaksojen Aluejärjestö ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020


Aluejärjestö
toimii eläkeläisten ja ikääntyneiden edunvalvojana sekä
jäsenyhdistysten ja keskusjärjestön yhdyssiteenä.

Osallistuu
Eläkeläiset ry:n harjoittaman ikääntymispolitiikan luomiseen.

Tarkoituksensa
toteuttamiseksi aluejärjestö avustaa ja luo edellytyksiä
jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteiselle
toiminnalle.

Aluejärjestö
järjestää kokouksia, kursseja, eläkeläisten harrastus-,
virkistys ja liikuntatoimintaa.

KOKOUSTOIMINTA

Pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Aluetoimikunta päättää kokousten ajankohdan ja paikan. Yhdistykset voivat ilmoittaa halukkuuden järjestää näitä kokouksia omalla paikkakunnalla. Samoin myös aluetoimikunnan kokouksia.

Aluetoimikunta kokoontuu toimintavuoden aikana kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella käsittelemään ja päättämään aluejärjestön asioita. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia. Valittava työvaliokunta (3 - 6 jäsentä) valmistelee aluejärjestön asioita ja kokoontuu tarvittaessa. Aluejärjestö korvaa aluetoimikunnan ja työvaliokunnan kokouksiin osallistuneille matkakuluja 0,25 €/km oman auton käytöstä.


KOULUTUSTOIMINTA

Aluejärjestön
yhdistyksille järjestetty koulutustoiminta jatkuu toimintavuoden
aikana. Eläkeläiset ry:n järjestämiin alueellisista
koulutustilaisuuksista suurin osa toteutetaan aluejärjestön kanssa
yhteistyönä. Aluejärjestö tukee mahdolli-suuksien mukaan
yhdistyksiä jäsenien koulutuskuluissa.

Aluejärjestö kannustaa paikallisyhdistyksiä järjestämään koulutusta KSL:n tuella.

Tiedotetaa yhdistyksille kurssi- ja koulutustilaisuuksista aluejärjestön kotisivulla ja sähköpostilla.

Eläkeläiset ry:n järjestämä aluejärjestöjen opinto- ja neuvottelupäivät ovat vuoden tärkein aluetyön ohjauksen työväline.
Neuvottelupäivillä arvioidaan paikallista ja alueellista toimintaa
sekä vaihdetaan kokemuksia. Pohditaan Ikäystävälliseen Suomeen
-ohjelman paikallista ja alueellista täytäntöön panoa
paikallisissa ja alueellisissa yhteistyöverkostoissa.


KULTTUURITOIMINTA

Oman alueen kulttuurin esille tuominen ja valmistautuminen Jokilaaksojen Aluejärjestön 30-vuotisjuhliin. Vuoden alusta valitaan juhlaa varten juhla- toimikunta, joka alkaa järjestelemään
juhlatoimintoja.

Aluejärjestö osallistuu yhdistysten merkkipäiväjuhliin kutsujen mukaan ja lähettää edustajan onnittelemaan.


YHTEISTOIMINTA ELÄKELÄISYHDISTYSTEN KANSSA

Perinteinen yhteistyö jatkuu Lapin ja Kainuun aluejärjestöjen kanssa.

Seurataan Eläkeläisjärjestö Eetun toimintaa, samoin Pikku Eetun.

Kannustetaan yhdistyksiämme yhteistyöhön muiden eläkeläisyhdistysten kanssa toiminta-alueella. Yhteistyö edesauttaa kuntien kanssa neuvottelua eläkeläisien etuisuuksista vanhusneuvostoissa. Pyrimme järjestömme kautta edistämään ja vahvistamaan vanhusneuvostojen toimintaa. Tavoitteena on, että jokaisen kunnan vanhusneuvostossa jäsenenä on järjestömme jäsen tai kaksi.

YHDISTYSVERSTAAT

Aluejärjestö kehottaa yhdistyksiä varaamaan Eläkeläiset ry:ltä
Yhdistysverstaan omalle yhdistykselle. Yhdistysverstaat ovat koulutuksia, joiden avulla tehostetaan yhdistysten avainhenkilöiden valmiuksia kehittää yhdistyksen toimintaa. Vuoden 2020 jatketaan verstaiden järjestämistä.

TOIMINTATONNI

Aluejärjestö hakee Eläkeläiset ry:n kohdentamaa toiminta-avustusta ns. toiminta-tonnia kirjanpito-ohjelma Hollin koulutukseen yhdistysten jäsenille.

JÄSENHANKINTAKAMPANJA

Eläkeläiset ry järjestää jäsenhankintakampanjan ajalle 1.1. – 30.6.2020. Tavoitteena on lisätä paikallisen toiminnan näkyvyyttä ja saada yhdistyksiin uusia jäseniä. Kiinnittää paikallisyhdistysten ja aluejärjestöjen huomio jäsenhankintaan. Tehdä tunnetuksi Ikäystävälliseen Suomeen -ohjelmaa.


TANSSILIIKUNNAN HANKE 2018 -2019

Eläkeläiset ry järjestää vuoden alussa 3-4-tanssipajaa paikkakunnilla missä sitä ei ole vielä toteutettu. Oulun seudulle järjestetään ohjaajakoulutus.

Tanssihankkeen materiaaleja levitetään yhdistyksiin.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedotustoiminnan kehittäminen on aluejärjestön toiminnan kannalta keskeinen asia.
Aluetoimikunnan, tiedottajan ja yhdistysten kiinteää yhteyttä on
lisättävä huomattavasti. Vaikka järjestötieto kulkee vielä
kirjepostilla, on omien kotisivujen valmistuminen parantanut
tiedonkulkua huomattavasti.

Aluejärjestö ottaa käyttöön järjestöpostin, posti lähetetään yhdistysten puheenjohtajille, jossa kerrotaan aluejärjestön uutisia kauden aikana.

VUODEN 2020 TAPAHTUMAT

Jäsenhankintakampanja 1.1.-30.6.2020

Alueellinen opinto- ja työpäivä 14.2.2020 Kempele

Käsitellään mm. Ikäystävälliseen Suomeen -tavoiteohjelma,
jäsenhankintakampanja, Verkottuvat yhdistykset hanketta.

Kirjanpito-ohjelma Hollin koulutus helmikuu Kempele

Hiihtokilpailut ja ulkoilupäivä Pyrinnön majalla pe 13.3.2020

Pilkkikilpailut maaliskuu 2020

Valtuusto 25.-26.5.2020

Jokilaaksojen Aluejärjestö ry:n 30-vuotisjuhla

Syystärräykset 21.-27.9.2020 KuntorantaKuhunkin kahden vuorokauden tapahtumaan kutsutaan osallistujia 4 – 5:stä aluejärjestöstä kepeän yhdessäolon, leikkimielisten kilpailujen ja liikunnan merkeissä.

Tavoitteena on julkistaa Syystärräyksissä vuoden 2021 kulttuuri-

ja retkeilypäivien tapahtumapaikkakunta.VUODEN 2021 TAPAHTUMAT

Edustajakokous Kulttuuri-ja retkeilypäivät

Aluetoimikunta